Οι Μονές του Παπίκιου Όρους και οι ιστορικές συνισταμένες του μοναχισμού της θράκης

Παπίκιον Όρος και ιβηρική αριστοκρατία του Βυζαντίου