Επίτιμος διδάκτωρ της Ιατρικής Ιωαννίνων ο μητροπολίτης Ναυπάκτου