Το πρόσωπο της Παναγίας στην Παλαιά Διαθήκη

Η τιμή της Παναγίας στη Σάμο

Κι όμως… στον Ευαγγελισμό ο Αρχάγγελος δεν κρατούσε κανένα κρίνο

Χίου Μάρκος: «Σημαιοφόρος του Έθνους και της Πατρίδας μας η Παναγία»

Αιτωλίας: «Αυτή τη μεγάλη μέρα, ας θελήσουμε να τερματίσουμε την ανυπακοή μας»

«Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη»

Αύγουστος, ο Πανάγιος μήνας

«Χαίρε δι’ ης η χαρά εκλάμψει»

Αναγνώριση και διαπίστωση

Σερρών Θεολόγος: Στις άχραντες μητρικές παλάμες της Παναγίας εναποθέτουμε όλη τη ζωή μας

Γλυφάδος Παύλος: «Η Παναγία μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει να παρουσιάσει το γένος των ανθρώπων»

Κηφισίας Κύριλλος: «Με τα Θεία και την Εκκλησία δεν παίζουνε»

Σιατίστης Παύλος: «Φοβόμαστε μήπως τα παιδιά μας, τα πολυμπλέξουν με τον Θεο;»