Ο Επίσκοπος Θεσπιών στο παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνα στην Πλάκα

Ο πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Πορφυρίου στην Χρυσοκαστριώτισσα στην Πλάκα