Αγιολογικό συνέδριο στην Αγία Παρασκευή Νέας Πεντέλης