Στην Κύπρο η εικόνα της Παναγίας Μαλεβή

Νέα ηγουμένη απέκτησε η Μονή Παναγίας Μαλεβή

Το μνημόσυνο της μακαριστής ηγουμένης της μονής Παναγίας Μαλεβή

Εκοιμήθη η ηγουμένη της Ι.Μ. Παναγίας Μαλεβή

Η Παναγία Μαλεβή στο Βόλο