Πανηγυρική λειτουργία στην μονή της Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού