Τρίκκης σε νέο διάκονο: Θαύμασα την υπομονή και το κουράγιο σου που έμεινες μόνος σαν τον Χριστό