Ο πανηγυρικός εσπερινός στην Ελευθερώτρια Κοκκιναρά

Ο πανηγυρικός εσπερινός στο Ι. Προσκύνημα της Ελευθερώτριας Κοκκιναρά

Στην Ελευθερώτρια Κοκκιναρά γιόρτασαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Ε’

Στην Ελευθερώτρια Κοκκιναρά τίμησαν τον Άγιο Γεράσιμο τον εν Κεφαλληνία

Τίμησαν τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’ στον Κοκκιναρά, εκτός….του ναού

Εσπερινός με πολλά μηνύματα στην Παναγία Ελευθερώτρια στον Κοκκιναρά

Η Πανήγυρη της Ελευθερώτριας στον Κοκκιναρά