Εμβαθύνοντας στον λόγο του Θεού κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Ο λόγος ο του σταυρού

Το πρόσωπο της Παναγίας στην Παλαιά Διαθήκη

Ο Βασιλεύς της Δόξης

Η αληθινή μετάνοια

Η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης. Πρόκληση ή αναγκαιότητα;

Η ιστορία ως θεολογία

Η επικαιροποίηση των αρχαίων προφητειών

Η δημιουργία του νέου λαού του Θεού