Μεσσηνίας: «Η εκπαίδευση έπαψε να είναι παιδεία»

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να σιγήσει για την Παιδεία»

Ενημερωτική εκδήλωση της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης για την κατάσταση στο χώρο της Παιδείας

Η συμβολή της Εκκλησίας στην Παιδεία του Γένους κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας

Γνώση και πίστη οδηγούν στην κατάκτηση της αλήθειας από διαφορετική κατεύθυνση