Αυστραλίας: Το πρόσωπο της μητέρας έχει καθορίσει τη βιοτή του καθενός μας