Το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου στον π. Ιωάννη Σαββάκη