Το δεύτερο πανηγύρι του οσίου Ιωάννου του Ρώσσου στο Νέο Προκόπιο Εύβοιας

Πολυπληθής συμμετοχή πιστών στη δεύτερη ετήσια πανήγυρη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου