Στο ακριτικό Ορμένιο που δοκιμάσθηκε από τις πλημμύρες ο Πρόεδρος Δημοκρατίας