Μήπως να δούμε τις διαβεβαιώσεις των Μητροπολιτών;

Να καταργηθεί ο θρησκευτικός όρκος