Ορκιστείτε παρακαλώ

Η “αξία” της μή ορκοδοσίας !!!