Κορίνθου: Εκ του πονηρού η επίθεση που δέχθηκε η Εκκλησία τα Θεοφάνια

Επαρχιακή Σύνοδος Αμερικής: Δεν υφίσταται όριο ηλικίας για τους Ιεράρχες