Στην Ουγκάντα ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας

Εκατοντάδες άνθρωποι συνδέουν τον Χριστιανισμό με το άγιο βάπτισμα στο Δυτικό τμήμα της Ουγκάντα