Δοξολογία για την λειτουργία του Νεότερου Ελληνικού Κράτους στην Αίγινα