Πληροφόρηση και ορθόδοξη συμμετοχή στην οικουμενική κίνηση

Η ευθύνη των μελών της Εκκλησίας για την οικουμενική προσέγγιση στην Ελλάδα