Η ευθύνη των μελών της Εκκλησίας για την οικουμενική προσέγγιση στην Ελλάδα