Σύμφωνο συνεργασίας Αρχιεπισκοπής Αθηνών με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και συναντήσεις Αρχιεπισκόπου

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Φιλοπτώχου Ταμείου Αρχιεπισκοπής και Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος