Εκδήλωση για την Διαθρησκειακη Ειρήνη από τον ΟΗΕ στη Γενεύη

Να είναι πιο διαφανής στα θέματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάλεσε την Καθολική Εκκλησία ο ΟΗΕ