Οδυσσέας Ελύτης: Άξιος εστί

Μνημονεύοντας Ρωμανό Μελωδό και Οδυσσέα Ελύτη στο Κέντρο Λόγου Αληθώς