Αβύδου: «Όποιος χτυπά την Εκκλησία, χτυπάει τα χέρια του στα καρφιά»