Μεγάλη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο της Λέρου