Συνεργασία της μητρόπολης Φθιώτιδος με το νοσοκομείο Λαμίας για την αποκατάσταση του νοσοκομειακού ναού

Θεμελίωση ναού στο νοσοκομείο της Κέρκυρας