Στο νοσοκομείο ο μητροπολίτης Μπουρούντι Ιννοκέντιος

Στο Ωνάσειο εισήχθη ο Γλυφάδας κ. Παύλος ύστερα από αδιαθεσία