Αλλαγές στην Μητρόπολη Γαλλίας

Παρίσι: Προήχθη σε Πρωτοπρεσβύτερο του Οικ. Θρόνου ο προϊστάμενος της Υπαπαντής