Εγκαίνια του Εκκλησιαστικού Κειμηλιαρχείου της Μητροπόλεως Κηφισίας