Τρίκκης: «Δεν νηστεύουμε για να το μάθει ο γείτονας, αλλά για την αγάπη του Χριστού»

Καιρός πρόσκλησης για σχέση

Η αληθινή νηστεία

Φιλυριά Γουμένισσας: Όταν η Σαρακοστή ξεκινά ακολουθώντας την παράδοση

Η αληθινή νηστεία

Το χριστιανικό ήθος

Η δύναμη της προσευχής και της νηστείας

Η αμαρτία ως κατάχρηση εξουσίας

Η αληθινή νηστεία

Φιλυριά Γουμένισσας: Εορτάζοντας την Καθαρά Δευτέρα… στον ναό!

Ν. Ιερσέης Ευάγγελος: “Η νηστεία που συνοδεύει την Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια θυσία πνευματική”

Φιλυριά Γουμένισσας: Κούλουμα… στον ναό!

Ένας μητροπολίτης με τον τίτλο της χώρας στις περιοχές της διασποράς

Αμερικής Δημήτριος: “Ν’ αφιερώσετε τον χρόνο σας στις πνευματικές ευκαιρίες της Μ. Τεσσαρακοστής”

Οικουμενικός Πατριάρχης: Να πολεμήσουμε τον φιλόϋλο και φιλοκτήμονα βίο

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Ακαταμάχητα όπλα η προσευχή και η νηστεία