Η νενομισμένη διαβεβαίωση των Επισκόπων Ωρεών και Ρωγών

Η νενομισμένη διαβεβαίωση των τριών νέων μητροπολιτών