Περιστερίου: “Οι μητέρες που δεν αρνούνται τον Σταυρό τους γνωρίζουν ότι τα παιδιά είναι δώρο Θεού”