Αρχιεπίσκοπος: Η πανδημία μας δίδαξε ότι πρέπει να εντάξουμε την αβεβαιότητα στον σχεδιασμό μας

Αρχιεπίσκοπος: «Μην ξεχνάτε πως ο καλύτερός σας φίλος, ο Χριστός, κάθεται μαζί σας στο θρανίο»