Μουφτής Κομοτηνής: Χριστιανικός ναός η Αγία Σοφία – Να παραμείνει μουσείο

Μουφτής Χαλήλ Τζιχάτ: “Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η πατρίδα μας κάνει το σωστό και το δίκαιο”