Θεολογικός διάλογος με επίκεντρο «Αγία Γραφή και Ορθόδοξη Λατρεία»