Θεολογικός διάλογος με επίκεντρο “Αγία Γραφή και Ορθόδοξη Λατρεία”