ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «Η Τρίτη Ρώμη. Η Μόσχα και ο θρόνος της ορθοδοξίας»

Η συναυλία της Βυζαντινής Χορωδίας Αθηνών στη Μόσχα

Προσκύνημα του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος κ. Ιωάννη σε μοναστήρια της Μόσχας

Σε έκθεση τουρισμού στη Μόσχα συμμετέχει η Εκκλησία της Ελλάδος

Το χέρι του Αγίου Δημητρίου στη Μόσχα