Συνάντηση του Πατριάρχη Αντιοχείας με προκαθημένους άλλων ομολογιών

Αντιοχείας: “Το έδαφος της χώρας μας είναι συνδεδεμένο με τον ιδρώτα και το αίμα των πατέρων μας”