Η μνήμη των 179 σφαγιασθέντων πατέρων της μονής Παντοκράτορος Ταώ Πεντέλης

Την μνήμη των 179 σφαγιασθέντων Πατέρων της τιμά η Μ. Παντοκράτορος Ταώ Πεντέλης