Επίσκεψη του Πατριάρχη Σερβίας σε μοναστήρια της Συρίας

Πατριάρχης Αντιοχείας: “Μένουμε εδώ και συνεχίζουμε παρά τις προκλήσεις”

Η Κυριακή της Βαϊοφόρου στο Πατριαρχείο Αντιοχείας