Ενθρονίστηκε η νέα ηγουμένη της Ι. Μ. Παναγίας Μαλεβή