Εξάμηνο μνημόσυνο Ηγουμένης Μονής Μάτζαρη Οξυλίθου