«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ενσαρκώνει τον υπερεθνικόν και παγκόσμιον χαρακτήρα της Ορθοδόξου ταυτότητος»

Πατριαρχική & Συνοδική Θ. Λειτουργία στην Πατριαρχική Μονή Βαλουκλή

Αιχμές Οικουμενικού Πατριάρχη για “εικονική ιερωσύνη” που θέλει περισσότερο να φαίνεται

Η εορτή της Ινδίκτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο