Ρασοφορία μοναχού στην Μονή Αγίου Παντελεήμονα Πετρούπολης

Ο πανηγυρικός εσπερινός στην Μονή Αγίου Παντελεήμονα Πετρουπόλεως

Τον κατεξοχήν άγιο της αγάπης εσπέρισαν στην Μονή Αγίου Παντελεήμονος Πετρουπόλεως

Πανηγυρικός εσπερινός στην Ι. Μ. Αγ. Παντελεήμονος Πετρουπόλεως