Η πανήγυρη του Αγίου Δημητρίου στη Μονή Καρακαλά Ναυπλίου