Χριστουγεννιάτικο bazzar για την ενίσχυση της «Γαλιλαίας»