Μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιερέων και ευεργετών του Αγίου Νικολάου Καλλιθέας