Αγία Γραφή: Πρό(σ)κληση για την ενότητα των Χριστιανών