Το χριστιανικό Πάσχα και το εβραϊκό

Δεν υπάρχει περιθώριο για ολιγοψυχία

Η ομορφιά της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Ο Πατριάρχης εξακολουθεί να μάχεται για το περιβάλλον