Δέκα χρόνια στον θρόνο των Πατρών συμπληρώνει ο μητροπολίτης Χρυσόστομος